Houston Texas

Houston Texas Seal

Smiles of Midtown

3600 San Jacinto St, Houston, TX 77004
(713) 523-6848
Hours:

Monday
9AM–4PM
Tuesday
9AM–5PM
Wednesday
8AM–3PM
Thursday
7AM–2PM
Friday
Closed
Saturday
Closed
Sunday
Closed